Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Za účelem splnění povinností dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) níže popisujeme způsob nakládání s osobními údaji v naší společnosti.

1. Kdo jsme a jak nás kontaktovat?

Jsme společnost TISKAP s.r.o., IČ: 27158209 se sídlem: U seřadiště 65/7, 101 00 Praha 10. Korespondenční adresa a místo provozovny je Na Louži 65/2, 101 00 Praha 10. Ohledně otázek spojených s ochranou osobních údajů nás můžete kontaktovat e-mailem na adresu: tiskap@tiskap.cz nebo písemně na korespondenční adresu, adresát Josef Rod, ředitel.

2. Jaký druh informací o Vás zpracováváme?

Vaše základní identifikační údaje (jméno a příjmení, u podnikatele i obchodní firmu, IČ a DIČ, bankovní spojení), adresní údaje (název ulice a číslo popisné/orientační, město, PSČ, stát), kontaktní údaje (telefonní číslo a email), a informace o zakázce (počet, druh a specifikace objednaných tiskovin či služeb).

3. Za jakým účelem tyto informace o Vás zpracováváme?

Největší část osobních údajů, které zpracováváme o našich zákaznících a dodavatelích vedeme
v souvislosti s poskytováním našich služeb (polygrafická výroba).

Základní identifikační údaje a adresní údaje:

a) uzavření a splnění smlouvy, kterou s námi uzavíráte
b) vyřízení Vaší objednávky služeb
c) vystavení řádného daňového dokladu
d) doručení Vámi objednaných tiskovin na Vámi zadanou adresu a to jak přímo zaměstnanci naší společnosti, tak za využití dopravce či zásilkové společnosti
e) zasílání nabídky na základě Vaší poptávky
f) potvrzení o přijetí objednávky
g) informace o stavu Vaší objednávky
h) řešení změn či nastalých komplikací při výrobě zakázky
i) elektronické zasílání daňových dokladů

Pokud nám neposkytnete Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje, nebudeme moci vyřídit
Vaše objednávky. V případě zrealizované a dokončené objednávky si uchováváme také informaci o Vaší
objednávce/zakázce, abychom Vám mohli pomoci při reklamaci. Zároveň slouží tyto údaje
nám, abychom věděli, jestli jste u nás reklamovanou zakázku skutečně vyrobili a v jaké
specifikaci. Dále tyto informace používáme pro povinné statistické vykazování a pro interní
účely v rámci zkvalitňování našich služeb.

4. Jak dále využíváme Vaše osobní údaje?

V případě, že jste nám udělil(a) dobrovolně souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zpracováváme vaše osobní údaje k marketingovým účelům společnosti TISKAP s.r.o., tj. zejména za účelem nabízení produktů, služeb společnosti, zasílání informací o pořádaných akcích, apod. Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa.

Ze zasílání se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v zápatí každého takového sdělení, případně zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na tiskap@tiskap.cz.

V případě, že nás osobně navštívíte na výše uvedené adrese, je váš pohyb v našich prostorách monitorován kamerovým systémem z důvodu ochrany majetku a bezpečí osob. Záznam je uchováván po dobu 3 dní. Činíme tak na základě našeho oprávněného zájmu. Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.

5. Komu Vaše osobní informace předáváme?

Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu. Údaje můžeme předat osobám nebo společnostem, které k Vám dovezou naše produkty, v tom případě sdělujeme údaje jen v nezbytně nutném rozsahu pro doručení Vámi objednané zakázky. Výjimku mohou představovat orgány veřejné správy či státní moci.

6. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Veškeré osobní údaje zákazníků, dodavatelů či třetích stran zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy a také po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Vaše osobní údaje získané na základě dobrovolného souhlasu za účelem obchodních sdělení zpracováváme do odvolání Vašeho souhlasu.

7. Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

a) Obdržení informace o datech, které o Vás zpracováváme
b) Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu
c) Právo vznést námitku proti zpracování či omezení zpracování osobních dat
d) Právo na výmaz – za podmínky, že nebude existovat žádný jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.). V takovém případě výmaz nemůžeme provést.
e) Právo na přenositelnost údajů na Vámi zvoleného správce či zpracovatele osobních údajů
f) Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

Samozřejmě! Veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na email tiskap@tiskap.cz.

Oznámení o změnách

Prohlášení o ochraně soukromí bylo naposledy aktualizováno dne 01. 07. 2023.